Termiczne przekształcanie odpadów

W związku z rozszerzeniem profilu działalności Zakładu nastąpiło dostosowanie instalacji i obiektu technologicznego pod względem technicznym do przyjęcia i przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, takich jak:

Farmaceutyczne
Weterynaryjne
Laboratoryjne
Medyczne
Kosmetyczne
Przemysłowe
Przyjmujemy zgłoszenia w zakresie transportu, odbioru i unieszkodliwiania.
 • od 07:00 do 15:00
 • od poniedziałku do piątku

Odbiór oraz unieszkodliwianie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz padłych sztuk zwierząt gospodarczych

Nasza firma jest jedynym tego typu przedsiębiorstwem w województwie lubuskim i jednocześnie jest znaczącym odbiorcą UPPZ na rynku krajowym.
Zapewniamy szybkie i terminowe odbiory oraz skuteczne unieszkodliwianie odpadów, gwarantujące bezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska.

Dofinansowania dla producentów rolnych


Współpracujemy z agencją restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa ( ARiMR ) w zakresie dofinansowania producentom rolnym uprawnionym do otrzymywania dopłat kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku:
bydło, świnie, owce, kozy, konie
Materiały nienadające się do ponownego wykorzystania z uwagi na potencjalnie wysoką szkodliwość, takie jak:
 • zwierzęta padłe w wyniku niebezpiecznych chorób
 • produkty pozyskane od zarażonych zwierząt
 • odpady w których wykryto substancje niedozwolone
 • padłe zwierzęta domowe
 • egzotyczne, doświadczalne oraz laboratoryjne
 • odpady gastronomiczne ze środków transportu międzynarodowego
Materiały nadające się do ponownego przetworzenia, lecz nienadające się do spożycia przez zwierzęta, takie jak

 • treść przewodu pokarmowego
 • pozostałości z oczyszczalni ścieków z ubojni
 • odpady zawierające ciała obce
 • zwierzęta padłe, płody, czy zarodki
 • przywiezione z krajów trzecich lub państw UE (nie spełniających wymagań UE)
Materiały pochodzenia zwierzęcego niezawierające potencjalnie niebezpiecznych objawów i substancji, takie jak:
 • tusze i części tusz zwierząt z ubojów
 • skóry zwierząt zdrowych (ubitych w rzeźni)
 • produkty z drobiu i zajęcy zabitych w gospodarstwie
 • krew zwierząt po uboju
 • była żywność, karma dla zwierząt domowych
 • krew, łożysko, wełna, pióra, włosy, rogi, ścinki z kopyt i surowe mleko pochodzące od zwierząt
 • muszle, skorupy skorupiaków
 • tkanka tłuszczowa ze zdrowych zwierząt
 • odpady gastronomiczne
Przyjmujemy zgłoszenia w zakresie transportu, odbioru i unieszkodliwiania.
 • 24 godziny na dobę
 • 7 dni w tygodniu
Nr kontaktowy do obsługi całodobowej
 
65 549 33 33

Jak działamy ?

Sprawujemy na najwyższym poziomie nadzór nad działaniami związanymi z transportem, odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów.

Odbiór odpadów

Specjalistyczne samochody pokonują dziennie setki kilometrów aby dbać o nasze bezpieczeństwo epizootyczne i czyste środowisko.

Transport odpadów

Prowadzimy działalność na terenie trzech województw: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego

Unieszkodliwianie odpadów

Unieszkodliwianie odbywa się w systemie trzyzmianowym, czyli w sposób ciągły i jest monitorowana przez mikroprocesowe systemy nadzoru.

Promarol Plus Sp z o.o.

Ciepielówek 2, 67-410 Sława

NIP: 9251714463
REGON: 970755612
NR KRS: 0000152170
NR rejestrowy BDO: 000003820

Kapitał zakładowy:
9 275 400,00 PLN

Nr kontaktowy do obsługi całodobowej
65 549 33 33

Siedziba firmy

 • Ciepielówek 2, 67-410 Sława
 • 51.78956910000001, 16.14657169999998
app.SOFT